İLK-AY HUKUK BÜROSU HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜMLER..

“İLK-AY HUKUK BÜROSU olarak, BİREYSEL ve KURUMSAL nitelikteki müvekkillerinin her türlü hukuksal sorunlarına karşı HIZLI VE ETKİLİ çözüm yolları bulmaktır. "İnsanları İyi Yapan Yasalardır." "Kanun Düzendir, İyi Kanun İyi Düzendir"   ”

AİLE - BOŞANMA HUKUKU

Boşanma davası nasıl açılır, Anlaşmalı boşanma davası nasıl Açılır, Mal rejimi Nedir, Nafaka, Velayet.

TANIMA VE TENFİZ

Tanıma ve Tenfiz, Yurtdışında Boşanma, Tanıma Ve Tenfiz, Tanıma Ve Tenfiz Dilekçe Örneği, Tanıma ve Tenfiz Avukat

İCRA HUKUKU

İlamsız takip, Kambiyo senetlerine özgü takip, İlamlı takip, borca itiraz, istirdat davası, menfi tespit davası, alacak davası

İŞ HUKUKU

Kıdem Ve İhbar Tazminat Davaları, İşçi Alacak Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır, İş Kazası Tazminat Davaları, İşe İade Davası, Yılık İzin Acağı, Fazla Mesai Ücret Alacağı, iş avukatı,

CEZA HUKUKU

Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Sahtecilik, Hakaret, Dolandırıcılık Ceza Davaları..

İDARE HUKUKU

İdari Davalar Nasıl Açılır, Yürütmenin Durdurulması, Tam Yargı Davası, Kınama...

MİRAS HUKUKU

Muris muvaazasına dayalı tapu iptal tescil davaları, Tenkis Davaları, İstihkak Davaları, Mirasçılıktan..

TAZMİNAT HUKUKU

tazminat davaları ne kadar sürer, tazminat davalarında zamanaşımı, ilginç tazminat davaları..

NAFAKA DAVALARI

Nafaka Nedir, Tedbir, Yoksulluk İştirak, yardım Nafakası, Nafaka artırım davası, nafaka ödememe..

GAYRİMENKUL HUKUKU

Tapu İptal Ve Tescil Davası, Ecrimisil Davaları, Ortaklığın giderilmesi, Ön Alım Davaları..

VELAYET DAVALARI

Velayet Davaları, Velayetin değiştirilmesi davası, velayetin kaldırılması Davası, Torunla şahsi ilişki tesisi..

AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK

Avukatlık Ve Danışmanlık, Şirket Danışmanlığı, İş Hukuku ve İş Davaları Danışmanlığı..

KIDEM TAZMİNATI NEDİR

kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama örneği, kıdem ve ihbar tazminatı nedir, nasıl alınır.

BANKA DOSYA MASRAFI İADESİ

Banka Dosya Masrafı, Banka Dosya Masrafı İadesi, Dosya Masrafı İadesi, Banka Dosya Masrafı İade Nasıl Alınır, bankaların dosya masrafı iadesi nasıl alınır. dosya masraf iadesi avukat

KİRA HUKUKU DAVALARI

kira hukuku tespit davaları, kira alacağı davaları, kira tahliye davaları, kirsa sözleşmesi icra takibi

TÜKETİCİ HUKUKU DAVALARI

Tüketici Hukuku davaları, banka dosya masrafı iadesi, tüketici hakem heyeti kararlarının icrası

 
 

Haberler