Zimmete Para Geçirme Suçu Cezası

BURADASINIZ : ANASAYFA > > Zimmete Para Geçirme Suçu Cezası

ZİMMETE PARA GEÇİRMEK SUÇU CEZASI

GENEL BİLGİLER

 

A. ZİMMETE PARA GEÇİRME SUÇU

B. ZİMMETE PARA GEÇİRME SUÇUNUN CEZASI

  • ZİMMET YARGITAY KARARI: 5.Ceza Dairesi Esas:  2011/532 Karar: 2011/2521 Karar Tarihi: 30.03.2011 ÖZET: Sanıkların görevden ayrıldıkları tarih itibarıyla inşaatların fiziki gerçekleşme oranları ve Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları esas alınarak toplam inşaat maliyetinin bilirkişiden alınacak raporla saptanmasından sonra, kooperatife ait tüm dokümanların dava dosyasıyla birlikte konunun uzmanı emekli Sayıştay uzman denetçilerinden oluşan bilirkişiler kuruluna tevdii edilerek, kooperatifin gaye ve inşaatları için yapılanlar dahil, tüm giderlerinin ne kadar olduğunun belirlenip karşılaştırılması yapılarak aralarında fark olup olmadığı, alınan kredi ve borç bedelinin kooperatif işlerinde kullanılıp kullanılmadığı, kooperatifin şirkete herhangi bir borcunun bulunup bulunmadığının, var ise miktarının ne kadar olduğunun ve bunun nereden kaynaklandığının tespiti gerekir.

  • ZİMMET SUÇU YARGITAY KARARI: 7.Ceza Dairesi Esas:  2011/4182 Karar: 2011/15824 Karar Tarihi: 06.07.2011 ÖZET: Zimmet suçu yanında sahtecilik suçundan ayrıca cezaya hükmolunacağına ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında, sanığın zimmet eylemlerini gerçekleştirirken sahte belgeler düzenlemesi fiillerinin zimmet suçunun unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, her iki sanık hakkında evrakta sahtecilik suçundan da mahkumiyetlerine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

 

İLK-AY HUKUK BÜROSU

RANDEVU: 0312 229 25 05

 
 

Haberler