Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır İspatı Şikayet

BURADASINIZ : ANASAYFA > > Hakaret Suçu Davası Nasıl Açılır İspatı Şikayet

 

HAKARET SUÇU DAVASI

GENEL BİLGİLER

A. HAKARET SUÇU DAVASI 

B. HAKARET SUÇU İSPATI   İSPATI  İİİ 

C. HAKARET SUÇU DAVASI ŞİKAYETİ  

D. HAKARET SUÇU DAVASI MANEVİ TAZMİNAT 

      HAKARET SUÇU DAVASI

  • Hakaret suçu ile ilgili olarak, Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. 

  •  Hakaret suçunun;

  1. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

  2. Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya alışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

  3. Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

  • Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

  • Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır 

İLK-AY HUKUK BÜROSU

RANDEVU: 0312 229 25 05

 

 
 

Haberler