Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır Bulunulur

BURADASINIZ : ANASAYFA > CEZA HUKUKU > Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır Bulunulur

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU NASIL YAPILIR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

GENEL BİLGİLER
 
  • Şikayet dilekçesi ikamet ettiğiniz İl adliyesinde bulunan MÜRACAAT SAVCILIĞINA  verilir. Dilekceniz savcılık kalemince kayıt edilir ve dilekçeye hazırlık numarası yazılır.

  • HAZIRLIK NUMARASI  dilekçenizi takip edebilmek, (kayıt yaptırdığınız yere gelip sorduğunuzda dilekçenizin hangi savcıda olduğunu veya dilekçenizin hangi mahkemeye gönderildiğini) öğrenmek açısından önemlidir.

  • Size Karşı bir eylemin ya da hak ihlalinin Ceza Hukuku açısından bir suç oluşturduğunu düşünüyorsanız, suçun gerçekleştiği yer savcılığına bir dilekçeyle baş vurabilirsiniz. Örneğin eylem Keçiören ilçesi sınırlan içinde gerçekleşmişse, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmak gerekir.

Dilekçe Yazılırken Dikkat Edilecek Hususlar

1. Hangi savcılığa başvuruluyorsa, o savcılığın adı başlık olarak konulmalıdır.

2. Eylemden zarar gören şikâyetçi ya da şikâyetçilerin Ad (T.C) ve Adresleri yazılmalıdır.

3. Eylemi gerçekleştiren sanık veya sanıkların Ad (T.C) ve Adresleri yazılmalıdır.

4. Suç tarihi yer almalıdır.

5. Olaylar başlığı altında suça konu olan olay kısa, öz ve mümkünse sıra takip edecek şekilde anlatılmalıdır.

6. Deliller başlığı altında şikâyeti kanıtlayan tüm deliller bildirilmeli; elde hazır bulunan belge, varsa tutanak gibi yazılı deliller şikâyet dilekçesine eklenmelidir. Olayın tanıkları varsa, bunların ad ve adresleri de belirtilmelidir.

7. Kamu davası açılması talebi, dilekçenin sonuç bölümünde dile getirilmelidir. 

 

İLK-AY HUKUK BÜROSU

RANDEVU: 0312 229 25 05

 

Dilekçe Örneği

 

                                          … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

 

 

YAKINAN : 

 

VEKİLİ :  Av. İlkay UYAR KABA

 

ŞÜPHELİ : 

 

SUÇ : Hakaret.

 

SUÇ TARİHİ : …/…/…

 

AÇIKLAMALAR :

 

1-) Müvekkilimiz …, toplumda ve çevresinde saygı gören bir bilim adamıdır. Müvekkilim halen … Üniversitesi … Fakültesi’nde … Bölümü başkanlığı yapmaktadır.

 

2-) Müvekkilimiz …/…/… tarihinde … televizyonundaki “….” programına  katılmıştır. Bu programda müvekkilim diğer katılanlarla gayet seviyeli bir şekilde tartışmış ve görüşlerini beyan etmiştir. Ancak … isimli şahıs ile girdiği bir tartışma sırasında müvekkilim sakin olmasına rağmen karşı taraf saygısız bir şekilde “Senin gibi şerefsizler yüzünden bu ülke bu hale geldi.” şeklinde ifadeler kullanmak suretiyle müvekkilimize hakaretlerde bulunmuştur.

 

3-) Müvekkilime hakaret eden …’dan şikayetçiyiz.

 

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K.  m. 125 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER : Program kayıtları, tanık beyanları ve diğer delililer.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin müvekkilimize karşı sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

 

                                                                                                                                   Yakınan Vekili

                                                                                                                                    Av. İlkay Uyar KABA

 

 

 
 

Haberler