Tüketici Mahkemesi Davaları Dava Nasıl Açılır

BURADASINIZ : ANASAYFA > TÜKETİCİ HUKUKU DAVALARI > Tüketici Mahkemesi Davaları Dava Nasıl Açılır

tüketici mahkemesi davaları, tüketici mahkemesi dava dilekçesi örneği, tüketici mahkemesi dava nasıl açılır, tüketici mahkemesine dava nasıl açılır, tüketici davaları nasıl açılır, tüketici mahkemesi davaları ne kadar sürer, tüketici mahkemesi kararları, tüketici mahkemesi dava harcı, menfi tespit davası tüketici mahkemesi, tüketici mahkemesi dava sınırı

TÜKETİCİ MAHKEMESİ DAVALARI

GENEL BİLGİLER

       TÜKETİCİ SORUNLARI

  • Tüketici olarak Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya bayi ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşünüz.

  • Firma yetkililer ile görüşürken, Tüketici olarak  yasal haklarınızın olduğunu ve kullanmak istediğinizi açıkça belirtin. Haklarınız arasında malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesi şeklinde olabilir.

  • Sorun çözülmez ise aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz.

  • Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz yada Tüketici Mahkemelerine dava açabilirsiniz. 

 

     TÜKETİCİ MAHKEMESİ DAVALARINDA KANUN MADDESİ

     Madde 23 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 14.03.2003 RG NO: 25048 KANUN NO: 4822/30)

  • Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

  • Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi ücretleri, 29 uncu maddeye göre (DEĞİŞİK İBARE RGT: 23.07.2004 RG NO: 25531 KANUN NO: 5217/7) (KOD 2) bütçede öngörülen ödenekten Bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre (DEĞİŞİK İBARE RGT: 23.07.2004 RG NO: 25531 KANUN NO: 5217/7) (KOD 2) bütçeye gelir kaydedilir. Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yedinci Babı, Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür.

 

            TÜKETİCİ MAHKEMESİNE TÜKETİCİ DAVALARI NASIL AÇILIR

  •  Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir.

  • Bakanlık ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak tüketicileri ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilirler.

  • Gerekli hallerde tüketici mahkemeleri ihlalin tedbiren durdurulmasına karar verebilir. Tüketici Mahkemesince uygun görülen tedbir kararları, masrafı daha sonra haksız çıkan taraftan alınmak ve 29 uncu maddede düzenlenen esaslara göre (DEĞİŞİK İBARE RGT: 23.07.2004 RG NO: 25531 KANUN NO: 5217/7) (KOD 2) bütçeye gelir kaydedilmek üzere, ülke düzeyinde yayınlanan gazetelerden birinde Basın İlan Kurumunca ve ayrıca varsa davanın açıldığı yerde yayınlanan mahalli bir gazetede derhal ilân edilir.

  • Kanuna aykırı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik Tüketici Mahkemesi kararları ise masrafı davalıdan alınmak üzere aynı yöntemle derhal ilan edilir.

 

İLK-AY HUKUK BÜROSU

STRAZBURG CADDESİ 10/9 SIHHIYE ANKARA

RANDEVU: 0312 229 25 05

 

 
 

Haberler