Tapu İptal Davaları

BURADASINIZ : ANASAYFA > GAYRİMENKUL HUKUKU > Tapu İptal Davaları

 

TAPU İPTAL DAVASI NASIL AÇILIR

GENEL BİLGİLER

        Tapu İptali Davası açmak için aranan şartlar nelerdir?

 • Ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan,

 • Bir tescil (Kütüğe yazım) veya,

 • Tescilin tadili (değiştirilmesi) veya,

 • Terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olması gerekir.

 • Bu durumda; ayni hakkı zedelenen kimse, Tapu Si­cilinin düzeltilmesini dava edebilir (TMK. m: 1025/1).
   
  Dava nerede açılır?

 • Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahke­mesinde açdır (HUMK. m: 13).

            Husumet kime yöneltilir?

 • Tapu’da adına tescil yapılmış kişiye yöneltilir.

 • Ancak, Tapu iptaliyle birlikte ‘Tescil de istenmişse; o zaman, taşınmazın bulunduğu yere göre; Hazine’ye, Köy Muhtarlığına, Belediye Başkanlığı’na da husumetin yö­neltilmesi gerekir.

             Dava nasıl görülür?

 • Tapu kayıtlan getirtilir. Kayıt sebebleri araştırılır.

 • Taraf şahitleri dinlenir.

 • Keşif yapılır. Bilirkişi mütalaası alınır. Neticede, hasıl olan kanaata göre karar verilir.
   

İLK-AY HUKUK BÜROSU

RANDEVU: 0312 229 25 05

 

 
 

Haberler