Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır

BURADASINIZ : ANASAYFA > > Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT NASIL ALINIR VE NASIL ÖDENİR       

BOŞANMA TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

        GENEL BİLGİLER

        B0ŞANMA TAZMİNATI NASIL ALINIR

 • Tazminat isteyen taraf kusursuz ya da daha az kusurlu olmalıdır. Davalı taraf kusurlu olmalıdır.

 • Davalı taraf boşanmaya kendi kusuruyla sebep olmuşsa, onun aleyhine tazminata hükmedilemez.

 • Tazminat isteyen tarafın mevcut veya beklenen bar 1 menfaati boşanma sebebiyle zedelenmiş olmalıdır.Davalı taraf kusurlu olmalıdır. Kusurun ağır olması şart değildir.

 • Tazminat isteyen tarafın kişilik hakkı zedelenmiş olmalıdır.Kişilik hakkının zedelenmiş olup olmadığı, boşanmaya sebep olan olayın mahiyetine ve istemde bulunan tarafın duyduğu elem ve üzüntünün derecesine göre tayin edilir.

 • Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.

 • Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesiyada taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

 • Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azal­tılmasına karar verilebilir.

 • Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

        BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT NASIL GÖRÜLÜR

 • Boşanma Davası Tazminatında Nüfus kaydı getirtilir.

 • Boşanma davasındaki eşlerin mali araştırması yapılır.

 • Tazminat alınabilmesi için,  Davada kusuru  ispat etmekiçin sürülen belgeler incelenir.

 • Boşanma davasına eşlerin Kusuru araştırılır.

 • Tarafların mali ve sosyal durumları araştırılır.

 • Bilirkişi mütalaası alınır.

 • Manevi tazminat olarak mutlaka belli bir paraya hükmedilir (TMK.m: 174/H)

        BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT VE NAFAKA NASIL ALINIR NASIL ÖDENİR

 • Boşanma davasında tazminat ve Nafaka TMK. m: 176′da düzenlenmiştir:

 • Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.

 • Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesiyada taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

 • Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azal­tılmasına karar verilebilir.

 • Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

 

İLKAY HUKUK BÜROSU / ANKARA

İLETİŞİM: 0312 229 25 05

 
 

Haberler