Boşanma-Yargıtay Kararları

BURADASINIZ : ANASAYFA > > Boşanma-Yargıtay Kararları

BOŞANMA YARGITAY KARARI

 

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi
Esas:  2011/4494
Karar: 2011/5673
Karar Tarihi: 30.03.2011

KONUSU       :  BOŞANMA DAVASI - BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA MADDİ TAZMİNAT İSTEYEN EŞİN DİĞERİNDEN DAHA ZİYADE VE EŞİT KUSURLU OLMADIĞI - TAZMİNAT MİKTARI BELİRLENİRKEN TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI İLE KUSURLARININ DİKKATE ALINACAK OLMASI

KARAR ÖZET: Mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Eşler evi birlikte seçer, birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılırlar. Boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade ve eşit kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. Mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak davacı kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilme

 
 

Haberler