Nafaka Artırım Davası

BURADASINIZ : ANASAYFA > > Nafaka Artırım Davası

ÇOÇUK İÇİN NAFAKA

GENEL BİLGİLER

A. NAFAKA DAVASI

B. NAFAKA ARTIRIM DAVASI NASIL AÇILIR

C. NAFAKA ÖDEMEME CEZA DAVASI NASIL AÇILIR

 • Nafa Davası eşlerden taraflardan birinin yerleşim yeri aile mahkemesinde açılır.

 • Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır.

 • Ana ve baba, yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu olağanüstü harcamalar yapılmasını gerektirdiği takdirde ya da olağan dışı herhangi bir sebebin varlığı halinde, hakimin izniyle çocuğun mallarından onun bakım ve eğitimine yetecek belli bir miktar sarf edebilirler.

 • Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.

 • Çocuk ergin olduğu halde EĞİTİMİ DEVAM EDİYORSA , ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.

 • Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir.

 • Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hallerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.

 • Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur.

 • Nafaka her ay peşin olarak ödenir. Hakim istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

 • DURUM VE EKONOMİK İHTİYAÇLARIN DEĞİŞMESİ HALİNDE  hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler. Şartlar Değişmiş ise Nafakanın Artırımı istenebilir.

 • Nafaka davası açılınca hakim, davacının istemi üzerine dava süresince gerekli olan önlemleri alır. Soybağı tespit edilirse, davalının, uygun nafaka miktarını depo etmesine veya geçici olarak ödemesine karar verilebilir.

 • Babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hakim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir.

 •  Ana ve baba nafaka yükümlülüklerini sürekli olarak ve ısrarla yerine getirmezlerse ya da kaçma hazırlığı içinde bulundukları, mallarını gelişigüzel harcadıkları veya heba ettikleri kabul edilebilirse hakim, gelecekteki nafaka yükümlülüklerine ilişkin olarak uygun bir güvencenin sağlanmasına veya gerektiğinde diğer önlemlerin alınmasına karar verebilir.

 • Nafaka Davası Nafaka Artırım Davası Nafaka Davaları Nasıl Nerde Açılır

 

İLK-AY HUKUK BÜROSU

RANDEVU: 0312 229 25 05

 
 

Haberler